stOOmgroep turnhout vzw

contact :
tel. +32(0)475 473089
secretariaat tel. +32(0)14 419074
clubhuis tel. +32(0)14 429074
adres : Parklaan 54 bus 4, 2300 Turnhout
spoorweg : Parklaan 54, 2300 Turnhout

id.nr. 5362/82 ▫▪▪▫ BTW BE422.415.402 ▫▪▪▫ IBAN BE44 3200 7670 5145 BIC BBRUBEBB ▫▪▪▫ e-mail info@stoomgroep.be

Start
Omhoog

Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering

Elk jaar zijn wij als vzw statutair verplicht om een algemene ledenvergadering te houden. Alle leden zijn hartelijk welkom op deze vergadering die in 2020 zal  doorgaan op zaterdag 14 maart om 19 u. (onder voorbehoud : in de lokalen van de Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29 te Turnhout). Graag even een seintje om je aanwezigheid te bevestigen aan info@stoomgroep.be.

AGENDA

  • Verslag vorige algemene vergadering
  • Jaaroverzicht 2019 : Algemeen jaaroverzicht en Statistieken
  • Financieel verslag
  • Kwijting aan de bestuurders voor het jaar 2019
  • Begroting 2020 (met planning 2020)
  • Agenda 2020
  • Verkiezingen (zijn uittredend en herverkiesbaar : Ingrid Geldhof (penningmeester), Dani Bellemans (secretaris).
  • aanpassing van de statuten van de vzw
  • Varia

2021  Dani Bellemans
last update 17/03/2021