stOOmgroep turnhout vzw

contact :
tel. +32(0)475 473089
secretariaat tel. +32(0)14 419074
clubhuis tel. +32(0)14 429074
adres : Parklaan 54 bus 4, 2300 Turnhout
spoorweg : Parklaan 54, 2300 Turnhout

id.nr. 5362/82 ▫▪▪▫ BTW BE422.415.402 ▫▪▪▫ IBAN BE44 3200 7670 5145 BIC BBRUBEBB ▫▪▪▫ e-mail info@stoomgroep.be

Start
Omhoog

  • Stoomgroep Turnhout vzw stelt zijn lokalen en machines gratis ter beschikking van geïnteresseerde hobbyisten.
    Stoomgroep Turnhout, de mannen (en vrouwen) van de treintjes in het stadspark van Turnhout, stelt sinds februari haar lokalen en machines gratis ter beschikking van knutselaars allerhande.

  • Dit gebeurt telkens op donderdagavond van 18:00 tot 21:00 uur in de lokalen aan de treintjesomloop in het stadspark van Turnhout.

  • Aanvankelijk was het de bedoeling mensen, die niet beschikken over de nodige (dure) machines om hun hobby te beoefenen, verder te helpen. Al snel bleek dat uitwisseling van technieken en ideeën een mooi meegenomen toegevoegde waarde betekende voor alle betrokkenen. Daarom wordt de doelgroep verbreed: alle mensen, groot en klein, gevorderd of beginner zijn elke donderdagavond tussen 18:00 en 21:00 uur welkom in de lokalen van de Stoomgroep in het stadspark van Turnhout. Bedoeling is wel dat iedereen zo veel mogelijk zijn te bewerken materialen meebrengt. De toegang, de begeleiding en het gebruik van de machines is gratis. Tussendoor kan al eens een drankje genuttigd worden aan een democratisch prijsje. De enige verplichting welke de deelnemers zich dienen op te leggen is het navolgen van de veiligheidsvoorschriften en de richtlijnen van de aanwezige atelierverantwoordelijke.

  • Een telefoontje op voorhand is handig maar hoeft niet.

© 2018  Dani Bellemans
last update 28/10/2018