stOOmgroep turnhout vzw

contact :
clubhuis tel. +32(0)14 429074
adres : Parklaan 54 bus 4, 2300 Turnhout
spoorweg : Parklaan 54, 2300 Turnhout

  id.nr. 5362/82 ▫▪▪▫ BTW BE422.415.402 ▫▪▪▫ IBAN BE44 3200 7670 5145 BIC BBRUBEBB ▫▪▪▫ e-mail info@stoomgroep.be

Start
AANVRAAG KEURING
KEURADRESSEN

SVS, SAMENWERKINGSVERBAND van STOOMGROEPEN

M.V. "Het Y" - STG Radingspoor - M.S.V. - STG H.S.M. - STG Limburg - P.T.V.F. - K.M.Y.C.A.
SGT Turnhout - STG Holland


KEURINGSREGLEMENT VOOR MODELSTOOMKETELS

Aanbevelingen voor het aanvangen van de bouw van een Miniatuur Stoomketel

Alvorens met het bouwen van een stoomketel te beginnen wordt de bouwer dringend aanbevolen :
Zich terdege te verdiepen in alle aspecten, die bij de bouw van een miniatuurketel een rol spelen. Beschikbare literatuur raadplegen. Indien de nodige ervaring ontbreekt, te rade gaan bij hen die u reeds voor gingen.
Wanneer de ketel zelf wordt ontworpen, zich goed op de hoogte stellen van de geldende ontwerprichtlijnen voor miniatuur stoomketelbouw, zoals deze in het "Handboek Stoomketels" , uitgegeven door de "Stoomgroep Leden Service", zijn neergelegd. Bij eventuele problemen en/of het ontstaan van grensvoorwaarden, deskundig advies in te winnen en de tekeningen ter controle aan te bieden. De adressen tot wie gewend kan worden kan men hier vinden.

Vroegtijdig met de inspecteur die ter zijner tijd het persbewijs af moet geven in contact treden en zo mogelijk de ketel tijdens de verschillende stadia van de bouw aan hem of andere ervaren bouwers te laten zien.
Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de bouwer er voor te zorgen, dat een goede, betrouwbare en veilige stoomketel tot stand komt.

De volledige tekst kan je hier dowloaden.

Er bestaat ook nog een bijkomende verklaring over voorgaande tekst, o.a. over het verschil van keuringen in België en Nederland. Dat kan je HIER vinden.


BELANGRIJK : Het persbewijs is een door het Samenwerkingsverband afgegeven bewijs van keuring en is geen officieel document in de zin van de Stoomwet of PED. Het commercieel gebruik van enig damptoestel waarvoor door SVS een persbewijs is afgegeven is derhalve niet mogelijk !

 

© 1985-2024  Dani Bellemans
last update 08/07/2024